AI v Česku

Umělá inteligence je vědní disciplína, která se zabývá výzkumem, vývojem, realizací a využitím systémů s cílem dosahovat takového projevu, že u člověka bychom jej považovali za projevy jeho inteligence. Využívá k tomu nejrůznějších datových a znalostních modelů a nad nimi operujících algoritmů. Je široce definovanou disciplínou, zahrnující mnoho dílčích metodických disciplín a je základem pro mnoho typů aplikací.

Dílčí disciplíny ovšem vystupují často značně samostatně, a proto vyhledávání výsledků či projektů prohledáváním databází pouze podle klíčových slova “umělá inteligence” či “strojové učení” dává značně zkreslující informace.

Popis stavu vychází z průzkumu, jehož se zúčastnilo cca 25 rozhodujících pracovišť a laboratoří v ČR v rámci otevřené iniciativy AICZECHIA.

V ČR je zapojeno ve výzkumu umělé inteligence jako prioritní výzkumné oblasti 950 odborníků (v přepočtu na plné úvazky celkem 650) a přes 400 doktorandů. Protože část dalších výzkumníků pracuje v jiných oborech, ale je částečně zapojena i do aplikací AI ve svých oborech, lze odhadnout počet výzkumníků v AI celkově na 1000 osob. Jedná se tak o mimořádně silné jádro nutné pro úspěšný rozvoj AI v České republice. Výše financování v roce 2018 dosáhla v ČR v oblasti AI nejméně 900 mil. Kč z nejrůznějších zdrojů, od institucionálních po zahraniční.

Oblasti AI