AICzechia

VIZE: AICzechia je národní iniciativa pro spolupráci českých pracovišť a týmů působících v oblasti umělé inteligence.

MISE: Posouvat hranice vědění, přispívat ke vzdělanosti, technické vyspělosti a uvědomělosti české společnosti a propojovat český a světový výzkum a vývoj v umělé inteligenci.

CÍLE:

  1. Podporovat synergie v interdisciplinárním základním i aplikovaném výzkumu umělé inteligence, a to například přípravou společných výzkumných projektů národního významu, přípravou a podporou center excelence, zejména s cílem smysluplného a zodpovědného pronikání umělé inteligence do českého průmyslu a společnosti.
  2. Podporovat synergie ve výuce a vzdělávání, přispívat ke vzdělávání a odborné přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků pro výzkum, průmysl a veřejnou správu zejména formou společných vzdělávacích programů v různých disciplínách umělé inteligence.
  3. Podílet se na tvorbě strategických dokumentů národního i mezinárodního významu v oblasti umělé inteligence, a zvláště se podílet na zpracování dokumentů a strategických plánů v této oblasti pro ČR.
  4. Podporovat rozvoj nového odvětví českého průmyslu zaměřeného na vývoj, aplikaci a komercionalizaci produktů a služeb postavených na bázi umělé inteligence, zejména ve strategických národních ekonomických segmentech: průmyslové výroby, zdravotnictví, energetiky, zemědělství a potravinářství a udržitelného rozvoje.
  5. Vytvářet společné prostředí, v němž akademická sféra, strategická průmyslová odvětví, malé a střední podniky a státní a regionální správa vytvářejí pomocí umělé inteligence výsledky s vysokým dopadem na klíčové výzvy hospodářství a společnosti.
  6. Propagovat český výzkum v oblasti umělé inteligence v zahraničí, podporovat obdobné iniciativy na úrovni EU či jednotlivých států (zejm. CLAIRE a ELLIS) a napomáhat zapojování českého výzkumu umělé inteligence do evropských sítí a evropských center excelence.