Seznam Fellows

Prof. Robert Babuška (CIIRC ČVUT) R.Babuska@tudelft.nl

Nonlinear Control Design through Reinforcement learning

Prof. Roman Barták (MFF UK) bartak@ktiml.mff.cuni.cz

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK

Plánování, rozvrhování, řešení úloh (CSP, SAT), znalostní inženýrství, autonomní robotika

Prof. Radim Bělohlávek (UP Olomouc) radim.belohlavek@gmail.com

UPOL AI

Binární, ordinální a relačních data - analýza a zpracování, logické metody v AI

Prof. Petr Berka (FIS VŠE) berka@vse.cz

AI@VSE

Strojové učení, data mining, expertní systémy

Doc. Tomáš Brázdil (FI MU Brno) xbrazdil@fi.muni.cz

Katedra strojového učení a zpracování dat

Machine learning in formal verification, time-series prediction using deep learning, theory of infinite-state stochastic system.

Doc. Lukáš Burget (FIT VUT Brno) burget@fit.vutbr.cz

BUT Speech@FIT

Dolování informací z řeči - rozpoznávání řeči, řečníka, jazyka.

Doc. Jan Černocký (FIT VUT Brno) cernocky@fit.vutbr.cz

BUT Speech@FIT

Dolování informací z řeči - rozpoznávání řeči, řečníka, jazyka.

Prof. Jan Flusser (ÚTIA AV ČR) flusser@utia.cas.cz

UTIAAI

Zpracování obrazu, rozpoznávání objektů, strojové učení, klasifikace

Prof. Jan Hajič (MFF UK) hajic@ufal.mff.cuni.cz

NLP - ÚFAL MFF UK

Zpracování jazyka, vč. strojového překladu, slovníky, anotace dat, NLP nástroje a služby

Prof. Zdeněk Hanzálek (ČVUT CIIRC) Zdenek.Hanzalek@cvut.cz

Průmyslová informatika

Prof. Václav Hlaváč (CIIRC ČVUT) Vaclav.Hlavac@cvut.cz

Skupina robotického vnímání, odd. Robotiky a strojového vnímání

Doc. Aleš Horák (FI MU Brno) hales@fi.muni.cz

Katedra strojového učení a zpracování dat

Natural Language Processing Centre (NLP Centre)

NLP theory and applications, knowledge representation and reasoning, e-lexicography and corpus linguistics.

Doc. Jiří Kofránek (1.LF UK) kofranek@gmail.com

Creative Connections (Creative Connections s.r.o. + Oddělení Biokybernetiky ÚPF, 1. LF UK)

Prof. Michal Kozubek (FI MU Brno) kozubek@fi.muni.cz

Centrum analýzy biomedicínského obrazu (CBIA)

Zpracování obrazu, benchmarking algoritmů zpracování obrazu

Prof. Vladimír Mařík (ČVUT CIIRC) Vladimir.Marik@cvut.cz

INTSYS

Znalostní systémy, multiagentní plánování a rozvrhování

Prof. Jiří Matas (FEL ČVUT) matas@cmp.felk.cvut.cz

VRG

Počítačové vidění, strojové učení, rozpoznávání

Prof. Luděk Müller (FAV ZČU) muller@kky.zcu.cz

KKY, NTIS

Zpracování mluveného jazyka

Prof. Jan Nouza (TU Liberec) jan.nouza@tul.cz

ITE TUL

Prof. Vilém Novák (Ostravská Universita) vilem.novak@osu.cz

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Formalizace sémantiky přirozeného jazyka, automatické odvozování, dolování informací z dat

Doc. Tomáš Pajdla (CIIRC ČVUT) Tomas.Pajdla@cvut.cz

AAG - Applied Algebra and Geometry Group

Prof. Michal Pěchouček (FEL ČVUT) pechoucek@fel.cvut.cz

Research Centre for Informatics

Prof. Emil Pelikán (UI AV ČR) pelikan@cs.cas.cz

Ústav Informatiky AV ČR

Data Science

Dr. Libor Přeučil (ČVUT CIIRC) Libor.Preucil@cvut.cz

Inteligentní a mobilní robotika

Prof. Josef Psutka (FAV ZČU Plzeň) psutka@kky.zcu.cz

SRVP + IŘSP

řečové technologie

Prof. Jan Rauch (FIS VŠE) jan.rauch@vse.cz

AI@VSE

Data mining, využití doménových znalostí, observační kalkuly

Doc. Pavel Smrž (FIT VUT) smrz@fit.vutbr.cz

KnoT FIT VUT

Znalostní technologie, vestavěná inteligence, pokročilé metody strojového učení

Prof. Vojtěch Svátek (FIS VŠE) svatek@vse.cz

AI@VSE

Semantic Web and Ontological Engineering

Doc. Tomáš Svoboda (FEL ČVUT) svobodat@fel.cvut.cz

Katedra kybernetiky, FEL ČVUT

Autonomní robotika, strojové učení, strojové vnímaní

Dr. Jan Šedivý (CIIRC ČVUT)

Inteligentní systémy - NLP Group

NLP, conversational AI

Dr. Josef Šivic (CIIRC ČVUT) Josef.Sivic@cvut.cz

IMPACT - Intelligent Machine Perception

Počítačové vidění, strojové učení, robotika

Prof. Olga Štěpánková (CIIRC ČVUT) Olga.Stepankova@cvut.cz

BEAT

Strojové učení, data mining, vizualizace dat, asistivní technologie

Dr. Josef Urban (CIIRC ČVUT) josef.urban@gmail.com

Automatické uvažování a formální metody

Automatické uvažování, automatické a interaktivní dokazování vět, formalizace, formální verifikace a formální matematika, strojové učení, AI pro velké sémantické znalostní báze

Prof. Pavel Václavek (CEITEC a FEKT VUT v Brně) Pavel.Vaclavek@ceitec.vutbr.cz

VUT CEITEC + VUT FEKT UAMT

Aplikace AI pro diagnostiku mechatronických systémů a automated driving

Dr. Filip Vostal (FLU AV ČR) vostal@flu.cas.cz

Společenské a filosofické aspekty AI

Prof. Jiří Wiedermann (UI AV ČR) jiri.wiedermann@cs.cas.cz

Teoretické základy umělé inteligence, modely, strojové vědomí, všeobecná umělá inteligence, superinteligence.

Prof. Pavel Zemčík (FIT VUT Brno) Zemcik@fit.vutbr.cz

KnoT FIT VUT

Strojové učení ve zpracování obrazu a videa, hardwarové akcelerátory pro umělou inteligenci, pokročilé zobrazovací techniky

Prof. Luděk Žalud (CEITEC a FEKT VUT v Brně) ludek.zalud@ceitec.vutbr.cz

VUT CEITEC + VUT FEKT UAMT